Menu

Danh mục phụ tùng xe tải Kia Frontier, K2700, K3000

TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE
ĂNG TEN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) FRONTIER-140/K165/K3000
BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) FRONTIER-K250
BA ĐỜ XÔNG NGANG (KHÔNG RÔ TUYN) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250
BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ (6202) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH RĂNG SỐ LÙI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (32010XJ) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (32010XJ;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (32011XJ) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (32011XJ) FRONTIER125/140
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG + NGOÀI (32009XJ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700/K200
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG + NGOÀI (32009XJ) FRONTIER125/140
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI FRONTIER-K200
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (30205J) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (30205J; KOYO) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (32207) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (32207;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700/K200
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (32209J) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (32209J;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII/PORTER FMC
BẠC ĐẠN BI TÊ – VALEO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN BI TÊ (32009XJ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN CHỮ THẬP LÁP DỌC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN CÙI THƠM NGOÀI (30306C) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG (32307C) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ (BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI TRƯỚC, SAU HD72) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA LÒNG CƠ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 3 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA TRỤC SỐ LÙI FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐUÔI THƯỚC TẦNG DƯỚI (F-218478) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN GIỮA THƯỚC TẦNG DƯỚI (026-57032) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN HỘP SỐ GIỮA THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN SỌ CẦU (32210J) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN SỌ CẦU (TR458020) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN VAN XOAY THƯỚC LÁI (6001) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC MÁY (4 PÍT TÔNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC MÁY (4 PÍT TÔNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC MÁY (STD) FRONTIER-K200
BẠC THAU TAY DÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP COL FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP GA (NHỰA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÀN ĐẠP GA CÓ CẢM BIẾN FRONTIER-K250
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-K250
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-K250
BÀN ĐẠP THẮNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẢN LỀ BỬNG HÔNG FRONTIER-140/K165
BẢN LỀ CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẢN LỀ CỬA, DƯỚI PHẢI FRONTIER-K250
BẢN LỀ CỬA, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250
BẢN LỀ CỬA, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250
BẢN LỀ CỬA, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250
BẢN LỀ NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-K250
BẢN LỀ NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-K250
BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH ĐÀ FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH ĐÀ + VÒNG RĂNG FRONTIER-K250
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-K200/K250
BÁNH RĂNG BƠM CAO ÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG BƠM NHỚT FRONTIER-K250
BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-K200/K250
BÁNH RĂNG CỐT CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÁNH RĂNG CỐT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÁNH RĂNG ĐỒNG TÔC SỐ 5 (36 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG HÀNH TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG HÀNH TINH & BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 39 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 42 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 33 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 42 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 3, 4 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 3, 4 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 26 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 39 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG DƯỚI (N.LỚN: 40 RĂNG, N.NHỎ: 14 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG DƯỚI (N.LỚN: 41 RĂNG, N.NHỎ: 14 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (22 RĂNG NGHIÊNG, 36 RĂNG CHUỘT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 20 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 36 RĂNG FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ LÙI TRỤC SỐ LÙI (24R) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN BƠM NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN SỐ LÙI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG XÍCH CAM GIỮA (NHÔNG ĐÔI) FRONTIER-K250
BÁT  BẮT CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
BÁT  BẮT CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
BÁT BẮT BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, PHÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, PHÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT BẮT TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI (BẰNG NHỰA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI (CÓ LỖ BẮT ĐÈN CẢN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CẢN TRƯỚC, TRÁI (BẰNG NHỰA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CHÂN MÁY, TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT ĐẬY TRỤ CHÂN CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT ĐỞ KHUNG TÁP LÔ FRONTIER-K250
BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI (BẰNG  SẮT) FRONTIER-K200
BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT GÀI DƯỚI GHẾ PHỤ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT GẮN LỐC LẠNH (KHÔNG CÓ PULY) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT HỘP SỐ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT HỘP SỐ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NHÍP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NHÍP TRƯỚC PHÍA SAU, TRÁI, PHẢI FRONTIER-140
BÁT NHÍP TRƯỚC PHÍA TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140
BÁT SẮT TREO ỐNG BÔ RUNG FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT SẮT TREO ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT TĂNG ĐƯA ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT THÙNG DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
BẠT TRÙM THÙNG XE FRONTIER-140
BẠT TRÙM THÙNG XE (CÓ BẠC HÔNG – Ô VAN) FRONTIER140/K165
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBB) FRONTIER-FRONTIER140
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBBM) FRONTIER-165
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBBN) FRONTIER-FRONTIER140
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBM) FRONTIER-K190
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBM) KIA-FRONTIER140
BẠT TRÙM XE FRONTIER-K190
BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-K200/K250
BẦU GIẢM ÂM FRONTIER-140/K165
BẦU GIẢM ÂM FRONTIER-125/K35
BẦU SẸC VÔ THẮNG (CÓ XY LANH) FRONTIER-140/K165/K3000
BẦU SẸC VÔ THẮNG (CÓ XY LANH) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẦU SẸC VÔ THẮNG KHÔNG XY LANH FRONTIER-K250
BỆ NGHĨ CHÂN TÀI XẾ FRONTIER-K250
BỆ NGHỈ CHÂN TRONG CABIN (BỆ ĐỂ CHÂN GẦN BÀN ĐẠP LY HỢP) FRONTIER-140/K165/K3000
BỆ NGHỈ CHÂN TRONG CABIN (BỆ ĐỂ CHÂN GẦN BÀN ĐẠP LY HỢP) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ FRONTIER-K200
BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ (TRONG Ổ QUẠT LẠNH) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÌNH CHÂN KHÔNG TRỢ LỰC THẮNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÌNH DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
BÌNH DẦU THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-140/K165/K3000
BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÌNH NƯỚC PHỤ (KHÔNG NẮP) FRONTIER-K200/K250
BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH (CÓ MÔ TƠ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÌNH XỊT NƯỚC KÍNH CÓ MÔ TƠ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO
BỘ ẮC PHI DÊ FRONTIER-140
BỘ CẢN HÔNG TRÁI, PHẢI FRONTIER- 140/K165
BỘ CẢN HÔNG TRÁI, PHẢI (INOX) FRONTIER-K165
BỘ CẢN HÔNG XE THÙNG ĐÔNG LẠNH FRONTIER-K140/K165
BỘ CÂY KHÓA CỬA HÔNG THÙNG KÍN ( INOX – BAO GỒM CÂY KHÓA, TAY KHÓA, BÁT BẮT, BỘ CAM KHÓA FRONTIER-K165
BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BỘ CỬA HÔNG THÙNG KÍN (GỒM: 1 CÁNH CỬA ĐÃ GẮN TÔN INOX304, BẢN LỀ, ĐẾ BẢN LỀ, CHỐT BẢN LỀ, TAY MỞ CỬA, CAM KHÓA, KHÓA CHỮ T, ROONG , ỐP TRỤ MỞ CỬA, TRỤ MỞ CỬA). FRONTIER140/K165/K3000
BỘ CỬA HÔNG THÙNG KÍN (GỒM: 1 CÁNH CỬA ĐÃ GẮN TÔN, BẢN LỀ, ĐẾ BẢN LỀ, CHỐT BẢN LỀ, TAY MỞ CỬA, CAM KHÓA, KHÓA CHỮ T, ROONG , ỐP TRỤ MỞ CỬA, TRỤ MỞ CỬA). FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ CỬA SAU THÙNG KÍN (HOÀN THIỆN – TÔN ĐEN). FRONTIER-140/K165
BỘ CỬA SAU THÙNG MUI BẠT (GỒM: 2 CÁNH CỬA ĐÃ GẮN TÔN, BẢN LỀ, ĐẾ BẢN LỀ, CHỐT BẢN LỀ, TAY MỞ CỬA, CAM KHÓA, KHÓA CHỮ T, ROONG , ỐP TRỤ MỞ CỬA, TRỤ MỞ CỬA). FRONTIER-K3000
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (11 X 41; Lỗ 12mm) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (9 X 37) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ DÈ CHẮN BÙN SAU (TRÁI, PHẢI) INOX FRONTIER-K165
BỘ ĐỒ N GHỀ FRONTIER-K250
BỘ ĐỒ NGHỀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ ĐỒ NGHỀ FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 5 (RUỘT: 36 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ GHẾ (GHẾ TÀI, GHẾ PHỤ) FRONTIER-125/140
BO GÓC DƯỚI THÙNG ĐÔNG LẠNH FRONTIER-K165
BO GÓC DƯỚI THÙNG KÍN (LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
BO GÓC TRÊN THÙNG KÍN (LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
BỘ HƠI ĐỒNG BỘ (PÍTTÔNG:94,5MM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ HƠI ĐỒNG BỘ (PÍTTÔNG:98MM) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ KÈO THÙNG MUI BẠT FRONTIER-K165
BỘ NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 125 FRONTIER-125
BỘ NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
BỘ NHÍP SAU XE KIA K190 FRONTIER-K190
BỘ NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
BỘ ỐNG DẦU THẮNG + LY HỢP CABIN FRONTIER-K250
BỘ SIU BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ VI SAI CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ VI SAI CẦU SAU (LOẠI LÁP NGANG 30 THEN HOA) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ XÚC TÁC LÀM ẤM KHÍ XẢ FRONTIER-K250
BỌC GIÓ KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
BỌC GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BỌC GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BƠM CAO ÁP FRONTIER-140/K165/K3000
BƠM CAO ÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-K250
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FRONTIER-K200
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (CAO 70) FRONTIER-140/K165/K3000
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (CAO 76) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BƠM SẸC VÍT FRONTIER-K200
BƠM SẸC VÍT ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-K200
BÓNG ĐÈN CẢN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÓNG ĐÈN CẢN FRONTIER-K250
BÓNG ĐÈN NHỎ (BÊN TRONG ĐÈN PHA COS) (12V55W) FRONTIER-140/K165/K3000
BÓNG ĐÈN PHA – HALOGEN FRONTIER-K250
BÓNG ĐÈN PHA COS (12V) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÓT TAY LÁI FRONTIER-K250
BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165
BU LÔNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250
BU LÔNG CHỈNH GÓC CAM BƠ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG CỐT MÁY FRONTIER-K250
BU LÔNG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K2700
BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG LÁP NGANG FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG LÁP NGANG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG NẮP QUY LÁT (LOẠI DÀI) FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG NẮP QUY LÁT (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BU LÔNG TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-K200
BU LÔNG TĂNG CHỈNH ĐỘ CAO TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG THANH TRUYỀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BU LÔNG THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG XẢ NHỚT CẦU FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG XẢ NHỚT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG XẢ NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BUGI XÔNG FRONTIER-K200/K250
BUGI XÔNG MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BULONG XẢ NHỚT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, PHẢI (ED) FRONTIER-125/K135
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, PHẢI (ED) FRONTIER-140/K165
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, TRÁI (ED) FRONTIER-125/K135
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, TRÁI (ED) FRONTIER-140/K165
BỬNG HÔNG TRÁI THÙNG MUI BẠT FRONTIER-K165
BỬNG SAU THÙNG LỬNG (ED) FRONTIER-125/140/K135/K165
BÚP XOA XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CA ĐỠ BẠC ĐẠN ĐŨA LÙI FRONTIER-140
CA ĐỠ BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 2 FRONTIER-125/140
CA LĂNG FRONTIER-140/K165/K3000
CA LĂNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CA LĂNG FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
CABIN TỔNG THÀNH (BAO GỒM NỘI THẤT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CABIN TỔNG THÀNH (BAO GỒM NỘI THẤT) FRONTIER-140/K165/K3000
CẠC TE NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẠC TE NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
CẠC TE NHỚT FRONTIER-K250
CẢM BIẾN ÁP SUẤT GA FRONTIER-K200
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN BÁO ĐÈN LÙI XE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN BÁO MO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN BÁO MO (2 RACK CẮM) FRONTIER-140/K165/K3000
CẢM BIẾN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
CẢM BIẾN BÁO NƯỚC DƯỚI LỌC DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN BÁO NƯỚC DƯỚI LỌC DẦU FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN BÁO SÔI NƯỚC (LOẠI NHỎ, BÊN HÔNG HỘP SỐ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT TRÊN BẦU BÔ XẢ FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN GIÀN LẠNH FRONTIER-K200
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP FRONTIER-K250
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÓ TRONG KÉT GIÓ TURBO FRONTIER-K250
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ XẢ TRÊN CỔ BẦU BÔ XẢ FRONTIER-K200
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ XẢ TRÊN CỔ TURBO FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ MÁY LẠNH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN TUA MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN VỊ TRÍ CỐT MÁY FRONTIER-K200/K250
CẢM ỨNG NHIỆT MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CĂN BẠC ĐẠN SỌ CẦU FRONTIER-140/K165/K3000
CẦN BÀN ĐẠP GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN TĂNG BỐ THẮNG SAU, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẦN TĂNG BỐ THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẦN THẮNG TAY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN THẮNG TAY TRONG BỐ THẮNG SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN THẮNG TAY TRONG BỐ THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢN TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
CẢN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢN TRƯỚC FRONTIER-K200
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU (4 CÁI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-K200
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
CÀNG BỐ THẮNG SAU FRONTIER-K200
CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CHỮ C HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-140
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CUA BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250
CÀNG CUA SANG SỐ 5 &  6 FRONTIER-K250
CÀNG CUA SỐ 1 & 2 (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 1 & 2 (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 3 & 4 (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 3 & 4 (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 5 & LÙI (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 5 & LÙI (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER 125/140
CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC (KHÔNG CÓ LY TÂM) (KHÔNG CÓ LY TÂM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC CÓ LY TÂM (15,6mm) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÁNH QUẠT LÀM MÁT KÉT NƯỚC FRONTIER-K200
CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI TRƯỚC FRONTIER-K250
CAO SU ẮC NHÍP ĐƠN FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ẮC NHÍP SAU ĐÔI (CÓ LÕI SẮT, LẮP TRÊN CHASSIS PHÍA NHÍP SAU) FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU CHẮN BÁNH BÙN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250
CAO SU CHẮN BÁNH BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
CAO SU CHẮN BÙN BÁNH SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
CAO SU CHÂN CABIN, TRƯỚC, SAU FRONTIER-K250/125/K135/K190/K2700
CAO SU CHÂN KÉT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHÂN MÁY SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC FRONTIER-K200/K250
CAO SU CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU CHỤP BỤI BU LÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU CHỤP BỤI CÀNG BỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU CHỤP THƯỚC TAY LÁI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ  I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, PHÍA TRƯỚC FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ I FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮA A, PHÍA SAU FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM NẮP CA BÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU ĐỆM THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM TRÊN CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỠ BÁT CHÂN CABIN SAU TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ĐỠ CHÂN CABIN TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ĐỠ THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU GIỮA THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU GIỮA THANH XOẮN FRONTIER-K200
CAO SU GỐI NHÍP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU GỐI NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU GỐI NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU NHÍP SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ỐP CHÂN BÀN ĐẠP PHANH & LY HỢP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC DƯỚI FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000
CAO SU TAY ĐỞ CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200
CAO SU TAY ĐỠ CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU TREO ĐUÔI BẦU BÔ LỬA FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU TREO GIỮA BẦU BÔ LỬA FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU TREO HỘP SỐ FRONTIER-K200
CAO SU TRỤ CHÂN CABIN TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 10A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 15A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 20A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 30A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 30A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 60A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 80A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY CHỐNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY CHỐNG NẮP CA  BÔ FRONTIER-K250
CÂY CHỐNG NẮP CA BÔ FRONTIER-140/K165/K3000
CÂY CHỐNG NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÂY ĐÀ ĐUÔI THÙNG KÍN INOX304 FRONTIER-K165
CÂY LỪA SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY LỪA SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY LỪA SỐ 5 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY NỐI KHÓA CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
CHÂN CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHÂN CABIN, TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHÂN ĐỠ CABIN (GIỮA HAI TRỤ CHÂN CABIN) FRONTIER-140/K165/K3000
CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000
CHASSIS FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHE NẮNG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHE NẮNG, PHẢI FRONTIER-K250
CHE NẮNG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHÉN CHẶN LÒ XO XU PÁP, DƯỚI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHÉN CHẶN LÒ XO XU PÁP, TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-K200/K250
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-K200/K250
CHÌA KHÓA TRẮNG (KHÓA CỬA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỔI GẠT MƯA 19 INCH ( 475 mm) FRONTIER-125/140 (PHẢI)
CHỔI GẠT MƯA 21 INCH ( 525 mm) FRONTIER-125/140 (TRÁI)
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-K250
CHỐT BẢN LỀ BỮNG HÔNG TRÊN THÙNG MUI BẠC KIA-FRONTIER 1,4/1,25T
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỐT ĐINH GÀI CÀNG BỐ SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỐT GÀI CHÌA KHÓA REMOTE FRONTIER-K250
CHỐT GIẬT CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỮ “KIA” (LOGO) FRONTIER-140/K165/K3000
CHỮ “KIA” (LOGO) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỮ “THACO FRONTIER” TRƯỚC ĐẦU XE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỮ EURO 4 FRONTIER K250
CHỮ THẬP VI SAI CẦU FRONTIER-140/K165/K3000
CHỤP BỤI BU LÔNG CÀNG PHANH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP BỤI CẦN ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỤP BỤI CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỤP BỤI CÀNG CUA BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-K200
CHỤP BỤI TĂNG ĐƯA CÀNG BỐ SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP BỤI THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP MÂM SAU (SƠN HOÀN THIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP MÂM TRƯỚC (SƠN HOÀN THIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP TÁN ĐẤU ĐÓT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
CỔ GÓP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K250
CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỔ GÓP XẢ FRONTIER-K250
CÒ NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÒ NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
CÒ NHỚT FRONTIER-K250
CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT FRONTIER-K250
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CON CÒ CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CON ĐỘI FRONTIER-K250/KIA-K3600 2,5T/FRONTIER
CON ĐỘI (KÍCH) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC A/C FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200
CÔNG TẮC BÁO ĐÈN DE (TRÊN CƠ CẤU SANG SỐ) FRONTIER-K250
CÔNG TẮC BÁO ĐÈN DE (TRÊN HỘP SỐ) FRONTIER-K250
CÔNG TẮC BÁO KHÓA CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BÁO KHÓA CỬA FRONTIER-K200/K250
CÔNG TẮC ĐỀ PHỤ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC ĐÈN ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC PHA COS FRONTIER-140/K165/K3000
CÔNG TẮC PHA COS FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÔNG TẮC STOP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC TÁP LÔ ĐÈN CẢN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC TÁP LÔ ĐÈN LÙI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC TÁP LÔ GIẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC ƯU TIÊN (BÁO NGUY) FRONTIER-K250
CỐT BÁNH RĂNG TRUNG GIAN TRỤC CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BẮT ẮC NHÍP LỚN FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT BẮT TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BẮT VÔ ĐẦU ĐÓT, SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BẮT VÔ ĐẦU ĐÓT, TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-K250
CỐT CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT CAM FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT CAM XU PAP NẠP (BÊN TRÁI) FRONTIER-K250
CỐT GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT TẮC KÊ SAU, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ SAU, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỬA HÔNG THÙNG KÍN ( TÔN KẼM) FRONTIER-140
CUA NỐI ỐP TRỤ SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA NỐI ỐP TRỤ SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA ROONG  CÔNG TẮC MÁY LẠNH TÁP LÔ FRONTIER-K250
CUA ROONG CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-K250
CỤC CHIA DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
CỤC CHIA DẦU 2 LỖ ĐÔI NỐI ỐNG DẦU CHASSIS FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỤC MỒI THUỐC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỤM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH FRONTIER-K250
CỤM CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỤM DỪNG THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-K200
CỤM DỪNG THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-K200
CỤM KHỚP NỐI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI (CABIN KHÔNG LẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỤM KHỚP NỐI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI (CABIN LẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÚP BEN + CHỤP BỤI XY LANH CON LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DẪN HƯỚNG XÍCH CAM TRONG, DƯỚI FRONTIER-K250
DẪN HƯỚNG XÍCH CAM TRONG, TRÊN FRONTIER-K250
DẪN HƯỚNG XÍCH GIỮA, TRÊN FRONTIER-K250
DẪN HƯỚNG XÍCH GIỮA, XÍCH NGOÀI, DƯỚI FRONTIER-K250
ĐẦU CƠ HỘP SỐ (22 RĂNG NGHIÊNG) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐẦU CƠ HỘP SỐ (24 RĂNG NGHIÊNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐẦU TRÂU HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CHỈNH GA TAY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY CU ROA BƠM TRỢ LỰC (A34.4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA BƠM TRỢ LỰC (A-34.4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (B43) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (B43N3E1A) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH (A36.5) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH (A-36.5) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CUA ROA ĐỘNG CƠ (7PK2268) FRONTIER-K250
DÂY ĐIỆN CABIN FRONTIER-140
DÂY ĐIỆN CABIN FRONTIER-125
DÂY ĐIỆN CHASSIS FRONTIER-125
DÂY ĐIỆN CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY ĐIỆN CỬA, PHẢI FRONTIER125/140
DÂY ĐIỆN CỬA, TRÁI FRONTIER125/140
DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ FRONTIER125/140
DÂY ĐIỆN KIM PHUN FRONTIER-K250
DÂY ĐIỆN LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER140
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER125
DÂY GA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY GA FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY GIẬT MỞ NẮP CA BÔ FRONTIER-K250
DÂY LỪA SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY LỪA SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY MỞ NẮP CABÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÁY SÀN CABIN FRONTIER-K250
DÂY SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY SỐ (LOẠI DÀI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY SỐ (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY SỐ + DÂY LỪA FRONTIER-K200
DÂY THẮNG TAY SAU FRONTIER-K200
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC FRONTIER-K200
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC (CABIN KHÔNG LẬT, DÀI 297CM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC (DÀI 394CM, LOẠI MỚI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TAY, SAU FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY THẮNG TAY, SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TAY, TRƯỚC (CABIN LẬT, DÀI 377 CM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH SAU (TRƯỚC PHẢI, SAU, TRÁI) FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH SAU (TRƯỚC TRÁI, SAU, PHẢI) FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K200
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI (MODEL 96 – 98) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K200
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI (MODEL 96 – 98) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÈ CHẮN BÙN SAU, PHẢI FRONTIER125/140
DÈ CHẮN BÙN SAU, TRÁI FRONTIER125/140
DÈ CHẮN BÙN THÙNG ĐÔNG LẠNH FRONTIER-K165
ĐỀ MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐỀ MÁY FRONTIER-K200/K250
ĐẾ MỒI THUỐC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỆM BỐ THẮNG (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỆM BỐ THẮNG (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN LA PHÔNG FRONTIER-K250
ĐÈN LÁI SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÈN LÁI SAU, PHẢI FRONTIER-K200
ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-K200
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-K200
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-K250
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-K200
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-K250
ĐÈN SOI BIỂN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÈN SOI BIỂN SỐ FRONTIER-K250
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, PHẢI (12V) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI (12V) FRONTIER-140/K165/K3000
DÍ TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐĨA LY HỢP FRONTIER-K250
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) – VALEO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (240D-21R) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-K200
DIỀM DƯỚI MẶT DỰNG THÙNG KÍN ( loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM DƯỚI MẶT DỰNG THÙNG KÍN ( loại nhôm) FRONTIER-140/K165
DIỀM DƯỚI MẶT HÔNG THÙNG KÍN (loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM DƯỚI MẶT HÔNG THÙNG KÍN (loại nhôm) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT DỰNG THÙNG KÍN (loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT DỰNG THÙNG KÍN (loại nhôm) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT HÔNG THÙNG KÍN (loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT HÔNG THÙNG KÍN (NHÔM) FRONTIER140/K165
ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỒNG HỒ BÁO DẦU, BÁO NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỒNG HỒ BÁO DẦU, BÁO NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (CÓ ĐỒNG HỒ TUA MÁY) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐŨA XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
ĐUÔI CÁ HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
ĐUÔI DÂY ĐIỆN BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GẠT TÀN THUỐC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GHẾT CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GIÁ TRỤC GIÀN CÒ (BẢ DÊ CÒ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GIÁ TRỤC GIÀN CÒ (BẢ DÊ CÒ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GIÀN TRUYỀN GẠT NƯỚC KÍNH FRONTIER-K250
GIỚI HẠN CỬA, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
GIỚI HẠN CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI TRÒN SL765 FRONTIER125/140
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (2 MẶT) FRONTIER-K200
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ GỌNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (2 MẶT) FRONTIER-K200
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) FRONTIER-140/K165/K3000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG CABIN (CÓ ĐÈN LA PHÔNG) (CÓ ĐÈN LA PHÔNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GƯƠNG CHIẾU HẬU VUÔNG PHẢI SL648 FRONTIER125/140
GƯƠNG CHIẾU HẬU VUÔNG TRÁI SL658 FRONTIER125/140
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 (36 RĂNG, 2 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-140/K165/K3000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 (39 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 5 (34 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ LÙI (33 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HỆ THỐNG BỬNG NÂNG (GỒM: BỬNG NÂNG + CƠ CẤU NÂNG + NGUỒN ĐỘNG LỰC) FRONTIER-140/K165
HỘC ĐỰNG TIỀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CẦU CHÌ DƯỚI TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CẦU CHÌ GẮN CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000
HỘP CỐP GHẾ FRONTIER-K250
HỘP CỐP GIỮA TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-K250
HỘP ĐÈN LÁI SAU PHẢI  FRONTIER-K2700/3000
HỘP ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-K2700/3000
HỘP ĐIỀU KHIỂN LẠNH XE ĐÔNG LẠNH (HT100II) FRONTIER165
KÈN ĐIỆN 12V (ÂM CAO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÈN ĐIỆN 12V (ÂM THẤP) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÉT GIẢI NHIỆT KHÍ THẢI FRONTIER-K250
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, CÓ LỌC NHỚT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, KHÔNG LỌC NHỚT) FRONTIER-K250
KÉT GIÀN LẠNH FRONTIER-K200
KÉT GIÀN LẠNH CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
KÉT GIÀN NÓNG CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÉT GIÓ TURBO FRONTIER-K200
KÉT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
KÉT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KÉT NƯỚC FRONTIER-K200
KÉT SƯỞI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KHÓA CABIN 2 FRONTIER-140/K165/K3000
KHÓA CỬA SAU THÙNG ĐÔNG LẠNH TRÁI FRONTIER-K165
KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN GHẾ TÀI, LƠ FRONTIER-K250
KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN GIỮA FRONTIER-K250
KHÓA GÀI BÁNH RĂNG HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
KHÓA TRONG LÒ XO BỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHỚP NỐI BU LÔNG CHỈNH ĐỘ CAO FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHỚP NỐI TAY BẮT VÔ BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHUNG DẪN GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-K200
KHUNG ĐÈN CẢN SAU THÙNG KÍN FRONTIER-140/K165
KHUNG SÀN  CABIN, PHẢI FRONTIER-K250
KHUNG SÀN  CABIN, TRÁI FRONTIER-K250
KHUNG SÀN  CABIN, TRƯỚC FRONTIER-K250
KHUNG SẮT BẮT CẢN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHUNG SẮT BẮT CẢN FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
KHUNG TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KIM PHUN DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KIM PHUN DẦU FRONTIER-K250/KIA-BONGO
KÍNH CHẮN GIÓ (1472X788) FRONTIER-K250
KÍNH CHẮN GIÓ (1549X737) FRONTIER125/K135/K190/140/K165/K2700/K3000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC FRONTIER-K200
KÍNH CỬA PHẢI (926X734) FRONTIER-K250
KÍNH CỬA TRÁI (926X734) FRONTIER-K250
KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140
KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGOIII
KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140
KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T
KÍNH LƯNG (1040X354) FRONTIER-K250
KÍNH LƯNG (934X317) FRONTIER125/K135/K190/140/K165/K2700/K3000
KÍNH LƯNG CABIN FRONTIER-K250
LÁ NHÍP SỐ 3 (1100X70X8) FRONTIER-K190
LÁ NHÍP SỐ 4 (1030X70X8) FRONTIER-K190
LÁ SỐ 1 NHÍP SAU XE FRONTIER K190,LÁ SỐ 1 NHÍP SAU XE FRONTIER FRONTIER 125 FRONTIER-125/K190
LÁ SỐ 1 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 1 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 2 NHÍP SAU XE FRONTIER K190,LÁ SỐ 2 NHÍP SAU XE FRONTIER FRONTIER 125 FRONTIER-125/K190
LÁ SỐ 2 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 2 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 3 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 4 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 4 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 5 NHÍP SAU XE FRONTIER K190,LÁ SỐ 4 NHÍP SAU XE FRONTIER FRONTIER 125 FRONTIER-125/K190
LÁ SỐ 5 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 5 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 6 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 6 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 7 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 7 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁP DỌC FRONTIER-140/K165/K3000
LÁP DỌC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-K200
LÁP NGANG CẦU SAU (30 THEN) FRONTIER-140/K165/K3000
LÒ XO BỐ THẮNG SAU, DƯỚI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO CHÂN GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO ĐỊNH VỊ BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO GIỮ CẦN ĐIỀU CHỈNH BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO HỒI VỊ BỐ THẮNG SAU, TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO KÉO BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO KÉO VAN CHIA DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÒ XO MÓC DÂY THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO XU PAP FRONTIER-K250
LÒ XO XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LOA CASSETTE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-K250
LỌC DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC DẦU FRONTIER-K200/K250
LỌC DẦU (CÓ BƠM TAY + ĐẾ + BÁT + CỤC BÁO DẦU) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC DẦU CÓ ĐẾ FRONTIER-K200
LỌC DẦU CÓ ĐẾ CÓ BƠM TAY FRONTIER-K250
LỌC GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC GA MÁY LẠNH CABIN (FRONTIER K125/140) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC GIÓ FRONTIER-K200/K250
LỌC GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K200
LỌC GIÓ MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-K250
LỐC LẠNH FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỐC LẠNH FRONTIER-K200
LỐC LẠNH (TM13-12V, R-404A) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỐC MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/K200/K250/125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/H350
LÕI LỌC GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG ĐỀN BU LÔNG CHỈNH GÓC CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN CANH TÁN ĐẦU ĐÓT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT SAU (18 LỖ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT, SAU (18 LỖ) FRONTIER-140/K165/K3000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III 1,4T
LÔNG NHEO CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
LÔNG NHEO CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-K250
LƯỚI NHỰA CẢN TRƯỚC, DƯỚI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T (4wd)
LƯỚI NHỰA CẢN TRƯỚC, TRÊN FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T (4wd)
LY HỢP ĐỀ MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-K200
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-K250
MÂM BÁNH XE SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÂM BÁNH XE SAU FRONTIER-140/K165/K3000
MÂM BÁNH XE TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÂM BÁNH XE TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
MÂM ÉP FRONTIER-K250
MÂM ÉP LY HỢP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÂM ÉP LY HỢP – VALEO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÁNG XỐI (NẸP CHỮ U, LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
MẶT BÍCH NẮP CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MẶT ĐỀ CAN ĐEN DÁN TRÊN NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MẶT DỰNG SAU CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MẶT DỰNG THÙNG LỬNG (ED) KIA-K2700/FRONTIER125
MẶT DỰNG THÙNG LỬNG (ED) KIA-K3000/FRONTIER140
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (PHÍA NGOÀI) FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (PHÍA TRONG) FRONTIER-K250
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (TRONG  + NGOÀI) FRONTIER-K250
MẶT DỰNG TRƯỚC DƯỚI CABIN (BẰNG SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI PHẢI (MẶT LỚN) FRONTIER-K200
MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI TRÁI (MẶT LỚN) FRONTIER-K200
MÁY AUDIO (CD/MP3/USB – FE3100) FRONTIER125/140
MÁY PHÁT ĐIỆN (ĐINAMÔ) FRONTIER-K200/K250
MIẾNG CĂN CỐT MÁY (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIẾNG CANH BÁNH RĂNG HÀNH TINH FRONTIER-140/K165/K3000
MIẾNG CANH BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MIẾNG CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT SAU ( 4 LỖ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MIẾNG CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT SAU (4 LỖ) FRONTIER-140/K165/K3000
MIẾNG CHỐNG NÓNG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MIỂNG CỐT MÁY (COS 1) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIỂNG CỐT MÁY (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIẾNG ĐỆM GÀI CHỐT TRONG DỪNG BỐ SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIỂNG TAY DÊN FRONTIER-K200
MIỂNG TAY DÊN (COS 1) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIỂNG TAY DÊN (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MỎ CẢN TRƯỚC, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
MỎ CẢN TRƯỚC, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
MÕ NHÍP TRƯỚC, PHÁI TRƯỚC FRONTIER-125/140
MÔ TƠ BÌNH XỊT NƯỚC KÍNH FRONTIER-K250
MÔ TƠ GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÔ TƠ GIÀN TRUYỀN GẠT NƯỚC FRONTIER-K250
MÔ TƠ KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
MÔ TƠ KÉT GIÀN NÓNG (MODEL CŨ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÔ TƠ QUẠT GIÓ CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÔ TƠ QUẠT GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K200
MOAY Ơ BÁNH SAU FRONTIER-140/K165/K3000
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÓC CHỈNH ĐỘ CAO, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÓC CHỈNH ĐỘ CAO, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÓNG CHẶN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MUI CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MUI CABIN FRONTIER-K250
NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-K200
NẮP BƠM NHỚT MÁY (PHÍA TRƯỚC) FRONTIER-K250
NẮP CABÔ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
NẮP CAM NGOÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CAM SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CAM TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CAM TRONG FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP CAM TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CHẶN NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CHẶN TRƯỚC CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CHE BÌNH DẦU TRỢ LỰC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CHỤP ĐẦU ĐÓT TRƯỚC (MÀU ĐEN) FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP CHỤP ĐẦU ĐÓT TRƯỚC (MÀU TRẮNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CHỤP TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CHỤP TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-K250
NẮP CO ĐẬY CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY ĐUÔI XU PÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP ĐẬY GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY GIÀN CÒ (CÓ ROONG) FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY HÔNG TÁP LÔ, PHẢI (LỖ GIÓ VÀO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ HÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM GIỮA FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM NGOÀI FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM TRONG, DUOWIS FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM TRONG, TRÊN FRONTIER-K250
NẮP DƯỚI BẦU BÔ E GÍO FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
NẮP KÉT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-K250
NẮP NHỚT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP QUY LÁT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP SAU HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP THÙNG DẦU (CÓ CHÌA KHÓA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP THÙNG DẦU CÓ CHÌA KHÓA FRONTIER-K200/K250
NẮP TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP VAN THÔNG HƠI THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN NÓC CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN NÓC CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI SÀN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI SÀN, PHẢI FRONTIER-K250
NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI FRONTIER-K250
NHÍP LÁ SỐ 1 SAU (1480 x 70 x 9, NHÍP CÁI ÉP BẠC) FRONTIER-140
NHÍP LÁ SỐ 1 TRƯỚC (1467 x 70 x 7, NHÍP CÁI ÉP BẠC) FRONTIER140
NHÍP LÁ SỐ 4 FRONTIER-125
NHÍP LÁ SỐ 6 SAU (Nhíp lá 710 x 70 x 18, tán Rivet và Clip) FRONTIER-140
NHÍP SAU (BỘ 4 LÁ) FRONTIER-125
NÚM CÔNG TẮC CHỈNH GIÓ – LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT BẮT CẢN TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT CAO SU CHE BỤI BU LÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
NÚT CAO SU ĐỆM GIỮA VIỀN CÁNH CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT CAO SU GÀI GÓC TRÊN CÁNH CỬA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT ĐIỀU CHỈNH QUẠT GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K250
NÚT GÀI CA LĂNG FRONTIER-140/K165/K3000
NÚT GÀI TÁP PI CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC GẠT GIÓ CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC MÁY ĐIỀU HÒA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC MÁY LẠNH FRONTIER-K250
NÚT NHẬN LA PHÔNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT NHẬN MẶT CA LĂNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT NHẬN NẸP TÁP PI SÀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
Ổ CÔNG TẮC ĐỀ FRONTIER-K200
Ổ GIÓ GIỮA TÁP LÔ FRONTIER-K250
Ổ GIÓ TÁP LÔ, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ GIÓ TÁP LÔ, TRÁI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI (Ổ NGẬM + RỜ LE CỬA) FRONTIER-K200
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-140/K165/K3000
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-K250/KIA-BONGO
Ổ QUẠT GIÓ CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ QUẠT LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ QUAY LỐP DỰ PHÒNG FRONTIER-140/K165/K3000
Ổ QUAY LỐP DỰ PHÒNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
Ổ TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
Ổ TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-K250
Ổ TREO LỐP DỰ PHÒNG, SAU FRONTIER-K250
Ổ TREO LỐP DỰ PHÒNG, TRƯỚC FRONTIER-K250
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG GIỮA) FRONTIER-140/K165
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG SAU) FRONTIER-140/K165
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG SAU) FRONTIER-125/K135
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG SAU) FRONTIER-125
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG TRƯỚC) FRONTIER-140/K165
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG TRƯỚC) FRONTIER-125/K135
ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN ỐNG XẢ MỀM) FRONTIER-125/140/K165/K190
ỐNG CAO SU NỐI BƠM NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CAO SU NỐI GIỮA ÔNG GIÓ THẲNG ÔNG NHỰA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG CAO SU NỐI ỐNG HƠI VÔ BẦU HƠI THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CAO SU NỐI ỐNG NHỚT ĐI VỚI BÌNH NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CHỤP CẦN SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CHỤP TRỤC TAY LÁI FRONTIER-K250
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI FRONTIER-K250
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, TRÁI FRONTIER-K250
ỐNG DẪN GIÓ TỪ KÉT EGR VÀO CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K250
ỐNG DẦU BƠM TRỢ LỰC (SỐ 3) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (1 ĐẦU BẤM) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (ỐNG CAO SU, CÓ BỐ) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (ỐNG THẲNG) (ỐNG THẲNG) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU CAO ÁP (ỐNG RAIL) FRONTIER-K250
ỐNG DẦU CẦU DÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU CẦU NGẮN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU CẦU NGẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU CHASSIS KHÚC SAU FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU ĐI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU DÍ TÀI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU ĐI TỪ BƠM CAO ÁP (LOẠI DÀI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU ĐI TỪ BƠM CAO ÁP (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU HỒI BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN FRONTIER-K250
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN (SẮT + CAO SU) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN (SẮT + CAO SU) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU LY HỢP FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU LY HỢP DÀI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY 1 & 3 FRONTIER-K250
ỐNG DẦU MÁY 2 & 4 FRONTIER-K250
ỐNG DẦU MÁY SỐ 1 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 1 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 3 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 3 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 4 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 4 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU PHANH CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU TẢI TRỌNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG BẮT BẦU SẸC VÔ THẮNG, SAU FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG NỐI CỤC CHIA DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG SAU SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU TRỢ LỰC LỚN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU TRỢ LỰC NHỎ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU TRỢ LỰC VÀO FRONTIER 125
ỐNG DẦU TỪ BÌNH DẦU ĐẾN THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU TỪ BƠM CAO ÁP ĐẾN ỐNG RAIL FRONTIER-K250
ỐNG DẦU TỪ LỌC DẦU ĐẾN XY LANH FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU VÀO BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165
ỐNG DẦU VỀ BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU XY LANH LY HỢP FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU XY LANH LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG GA TỪ GIÀN NÓNG ĐẾN GIÀN LẠNH (ỐNG DÀI, NHỎ) CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ RA KÉT GIÓ TURBO (GẦN TURBO) FRONTIER-K250
ỐNG GIÓ THẲNG + CHỤP TRÊN ỐNG BẦU BÔ E FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ DƯỚI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ TRÊN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E (TRÊN) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GẦN CỔ GÓP HÚT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GIỮA) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GIỮA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (GẦN BẦU BÔ E) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (GẦN BẦU BÔ E) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG HƠI CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI CHÂN KHÔNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI CHÂN KHÔNG BẦU SẸC VÔ (ỐNG CAO SU) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI GẦM FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI NHỚT NẮP ĐẬY GIÀN CÒ FRONTIER-K250
ỐNG MỀM TỪ LỐC ĐẾN KÉT GIÀN NÓNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG MỀM TỪ LỐC ĐẾN ỐNG CỨNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (CÓ ĐẦU BẤM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (KHÔNG ĐẦU BẤM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT BƠM TRỢ LỰC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT BƠM TRỢ LỰC DÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT ĐI VÀO BƠM (BẰNG SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NHỚT LÊN BƠM SẸC VÍT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC SỐ 2 (SU) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI, DÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI, NGẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC VỀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT VỀ TỪ BƠM SẸC VÍT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỰA TRỤC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-K200
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-K200/K250
ỐNG NƯỚC PHỤ FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG THOÁT HƠI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG THUN CHỤP TAY NỐI THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG TY THĂM NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI (SẮT) FRONTIER-K250
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI (SẮT) FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
ỐP BẮP CHUỐI TAY LÁI, DƯỚI FRONTIER-K250
ỐP BẮP CHUỐI TAY LÁI, TRÊN FRONTIER-K250
ỐP CẢN HÔNG THÙNG ĐÔNG LẠNH (BỘ 6 CHI TIẾT/ XE, COMPOSITE) FRONTIER-K140/K165
ỐP CHỤP BỤI CẦN THẮNG TAY FRONTIER-K250
ỐP CHỤP CẦN SỐ FRONTIER-K250
ỐP CHỤP CHÂN KÍNH CHIẾU HẬU, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
ỐP CHỤP CHÂN KÍNH CHIẾU HẬU, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
ỐP DƯỚI BÊN TRONG NẮP CA BÔ (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP ĐUÔI ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K200
ỐP ĐUÔI ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K200
ỐP DƯỚI ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP DƯỚI ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP DƯỚI TÁP LÔ GIỮA FRONTIER-K250
ỐP LÒNG DÈ, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP LÒNG DÈ, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA CẦN THẮNG TAY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA HÔNG TRONG CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA HÔNG TRONG CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRONG CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRONG CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI DƯỚI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI TRÊN, NGOÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI TRÊN, TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP SAU LƯNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TÁP LÔ PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO
ỐP TÁP LÔ TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO
ỐP TRÊN MẶT TRƯỚC CABIN (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, SAU, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, SAU, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, DƯỚI PHẢI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRONG ỐP GÓC SAU CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ ĐỨNG THÙNG KÍN TRƯỚC (INOX) FRONTIER-140/K165
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, PHẢI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, PHẢI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, TRÁI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC TRONG CABIN, PHẢI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC TRONG CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU TRONG GÓC CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU TRONG GÓC CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ TRƯỚC THÙNG KÍN (LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
ỐP TRỤ TRƯỚC THÙNG KÍN (LOẠI NHÔM) FRONTIER-140/K165
PHAO DẦU FRONTIER-K200/K250
PHAO DẦU (RACK NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE CÁI GÀI PULY VÀO CỐT MÁY (CHỐT LAVET) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE CHỮ C GÀI BÁNH RĂNG SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE CHỮ C GÀI BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE CHỮ C NHỎ GÀI BÁNH RĂNG SỐ 5 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE GÀI BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE GÀI ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
PHE GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE GÀI TRỤC CHÂN CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
PHE GÀI VÀO CHỐT ĐINH CÀNG BỐ FRONTIER-140/K165/K3000
PHÔI CHÌA KHÓA REMOTE FRONTIER-K250
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT BÁNH SAU TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT BÁNH SAU TRONG FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT BÁNH SAU TRONG (PHỐT TAM BUA) FRONTIER-K200
PHỐT BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT BÁNH TRƯỚC (PHỐT BÁNH SAU, TRONG) FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT CHẶN NHỚT ẮC THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT CỐT MÁY SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT CỐT MÁY TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT GÍT XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-K250
PHỐT NẮP ĐUÔI HỘP SỐ FRONTIER-K250
PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-140/K165/K3000
PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-K200
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-K250
PHUỘC NHÚN TRƯỚC (KHÔNG CÓ CAO SU ĐỆM) FRONTIER-140/K165/K3000
PÍT TÔNG  ẮC (STD) FRONTIER-K200
PÍT TÔNG + ẮC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PÍT TÔNG + ẮC FRONTIER-140/K165/K3000
PÍT TÔNG + CÚP PEN XY LANH CÁI LY HỢP – 5/8 (1 CUPEN CHÉN + 1 CUPEN LỖ TRÒN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PÍT TÔNG TRONG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
PÍT TÔNG TRONG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PULY BƠM NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY BƠM NƯỚC FRONTIER-K250
PULY CHỊU DÂY CUA ROA ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
PULY CỐT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY ĐINAMÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY LỐC LẠNH (CÓ BÁT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY TĂNG ĐƯA DÂY CUROA BƠM TRỢ LỰC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RAY CHẠY KÍNH CỬA, SAU PHẢI FRONTIER-K250
RAY CHẠY KÍNH CỬA, SAU TRÁI FRONTIER-K250
RAY CHẠY KÍNH CỬA, TRƯỚC PHẢI FRONTIER-K250
RAY CHẠY KÍNH CỬA, TRƯỚC TRÁI FRONTIER-K250
RIMEN NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000
RIMEN NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
RỜ LE 4 CHÂN FRONTIER-140/K165/K3000
RỜ LE 4 CHÂN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RỜ LE BÁO LÙI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RỜ LE ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE ĐÈN ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE ĐÈN XI NHAN CHỐT CỬA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RỜ LE GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE KHÓA CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K200
RỜ LE KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-K200
RỜ LE MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE XÔNG 4 CHÂN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE XÔNG MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
RÔ TUYN CÀNG CHỮ A FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RÔ TUYN CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RÔ TUYN TAY LÁI, TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RÔ TUYN THƯỚC LÁI FRONTIER-K200
ROONG  KÍNH LƯNG CABIN FRONTIER-K250
ROONG BẦU BÔ E FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-K200/K250
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250
ROONG CỔ GÓP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG ĐỆM DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO
ROONG DƯỚI CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG DƯỚI CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KHUNG CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KHUNG CỬA, PHẢI (TRÊN CÁNH CỬA) FRONTIER-K200/K250
ROONG KHUNG CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KHUNG CỬA, TRÁI (TRÊN CÁNH CỬA) FRONTIER-K200/K250
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T
ROONG KÍNH LƯNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ROONG MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
ROONG MÁY FRONTIER-K200/K250
ROONG NẮP CA BÔ FRONTIER-K250
ROONG NẮP GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG NẮP QUY LÁT (AMIHAN) FRONTIER-140/K165/K3000
ROONG NẮP QUY LÁT (AMIHAN) FRONTIER-140/K165/K3000
ROONG NẮP QUY LÁT (KIM LOẠI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ROONG ỐNG BÔ ĐOẠN NGOÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG ỐNG BÔ ĐOẠN TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG TRỤ CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG TRỤ CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN CHẮN NƯỚC NẮP CA BÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN KHUNG CỬA DƯỚI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T
ROONG VIỀN KHUNG CỬA, TRÊN PHẢI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250
ROONG VIỀN KHUNG CỬA, TRÊN TRÁI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250
RUỘT CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SÀN THÙNG LỬNG (ED) KIA-K3000/FRONTIER140
SIN + PHỐT BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
SIN + PHỐT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SIN MẶT BÍCH BƠM CAO ÁP FRONTIER-K200
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-140/K165/K3000
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-K200
SƠ MI (ỐNG XY LANH) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SƠ MI (ỐNG XY LANH) FRONTIER-140/K165/K3000
SƠN MÀU TRẮNG METALLIC FRONTIER-K200/250
SƠN MÀU XANH DƯƠNG METALLIC FRONTIER-K200/250
SƠN MÀU XANH RÊU METALLIC FRONTIER-K200/250
TÀ VẸT CHÂN MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
TÀ VẸT CHÂN MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAM BUA BÁNH SAU FRONTIER-140/K165/K3000
TAM BUA BÁNH SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TẤM CHẮN MƯA ĐỘNG CƠ FRONTIER-140/K165/K3000
TẤM CHE TRÊN TURBO FRONTIER-K250
TẤM CHỐNG NÓNG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-K250
TẤM LÓT SÀN CABIN FRONTIER125/140
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ) FRONTIER-140/K165/K3000
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN BẮT BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁN BẮT BU LÔNG THANH TRUYỀN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN BU LÔNG CHỈNH GÓC CAMPER FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN BU LÔNG TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-K200
TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁN TẮC KÊ SAU TRONG FRONTIER-140/K165/K3000
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
TĂNG BỐ SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TĂNG BỐ SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TĂNG ĐƯA DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
TĂNG ĐƯA XÍCH CAM NGOÀI FRONTIER-K250
TÁP PI CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁP PI CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
TÁP PI CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁP PI CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
TÁP PI LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY BẮT ĐẦU RÔ TUYN THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY BẬT GHẾ LƠ + GHẾ GIỮA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY BẬT GHẾ TÀI FRONTIER-K250
TAY BẮT RÔ TUYN THƯỚC LÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY BẮT RÔ TUYN THƯỚC LÁI, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY DÊN (THANH TRUYỀN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY DÊN (THANH TRUYỀN) FRONTIER-140/K165/K3000
TAY ĐỠ CÁNH GÀ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY ĐỠ CÁNH GÀ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER125/140
TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER125/140
TAY NẮM CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY NẮM CƠ CẤU LẬT CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
TAY NẮM DÂY GIẬT MỞ NẮP CA BÔ FRONTIER-K250
TAY NẮM LA PHÔNG FRONTIER-K250
TAY NẮM LÊN XUỐNG CABIN FRONTIER-K250
TAY NẮM LÊN XUỐNG CABIN, TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K200
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K250
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGOIII
TAY NẮM TRONG TRÊN LA PHÔNG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY NÂNG CON ĐỘI FRONTIER-K250
TAY QUAY LỚP DỰ PHÒNG FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000
TEM CHỮ FRONTIER 125 FRONTIER-125
TEM CHỮ K250 FRONTIER K250
TEM CHỮ K2700 FRONTIER K2700
TEM CHỮ K3000 FRONTIER K3000
TEM CHỮ THACO FRONTIER-125 FRONTIER-125
TEM CHỮ THACO FRONTIER-125 FRONTIER-125
TEM CHỮ THACO FRONTIER-140 FRONTIER-140
TEM CHỮ THACO-K135 FRONTIER-K135
TEM CHỮ THACO-K165 FRONTIER-K165
TEM CHỮ THACO-K190 FRONTIER-K190
TEM CỬA THACO FRONTIER FRONTIER 125/140/K2700/ K3000
TEM CỬA THACO FRONTIER NEW FRONTIER K250
THANH GIẰNG NGANG (CÓ BU LÔNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THANH NGANG SAU (THÙNG MUI BẠT) FRONTIER-140
THANH NGANG SAU THÙNG MUI BẠT FRONTIER-125/K35/140/K165
THANH NGANG SAU THÙNG MUI BẠT (CÓ KHÓA GÀI) FRONTIER-125/K35/140/K165
THANH TRUYỀN GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
THANH XOẮN CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
THỚT GIỮA HỘP SỐ FRONTIER-K250
THÙNG DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THÙNG DẦU (65L) FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
THÙNG ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/K250/125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
THƯỚC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THƯỚC TAY LÁI FRONTIER-K200
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-140/K165/K3000
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-K200/K250
TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI (GANG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TRỤ CỬA SAU THÙNG KÍN FRONTIER-140/K165
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ 1 & 2 FRONTIER-K250
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ 3 & 4 FRONTIER-K250
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ LÙI FRONTIER-K250
TRỤC CÂN BẰNG ĐỘNG CƠ BÊN PHẢI FRONTIER-K250
TRỤC CÂN BẰNG ĐỘNG CƠ BÊN TRÁI FRONTIER-K250
TRỤC CÀNG CUA SANG SỐ 5 &  6 FRONTIER-K250
TRỤC SỐ LÙI FRONTIER-140/K165/K3000
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-K200
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-K200
TRỤC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
TRỤC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TAY LÁI (CABIN KHÔNG BẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TAY LÁI DƯỚI (BẮT BÔ BÓT TAY LÁI) FRONTIER-K250
TRỤC TAY LÁI TRÊN FRONTIER-K250
TURBO TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
TUÝP MỞ TẮC KÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TY THĂM NHỚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN CHIA DẦU TỰ ĐỘNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN CÒ NHỚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN ĐIỆN TỪ CHÂN KHÔNG FRONTIER-K250
VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP VÀO CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K200/K250
VAN ĐÓNG MỞ DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN HẰNG NHIỆT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN HỒI LƯU KHÍ THẢI (EGR) FRONTIER-K200/K250
VAN SCV BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K200
VAN SCV BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
VAN THÔNG HƠI THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VAN XOAY CHIA DẦU THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN) FRONTIER-140/K165/K3000
VỎ CÁNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ CÁNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200
VỎ CÁNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ CÁNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200
VỎ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
VỎ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ HÔNG CABIN, PHẢI FRONTIER-K250
VỎ HÔNG CABIN, TRÁI FRONTIER-K250
VỎ HỘP SỐ (LOẠI LẮP PTO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ HỘP SỐ CHÍNH FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ HỘP SỐ GIỮA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN) FRONTIER-140/K165/K3000
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ LỌC GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K250/KIA-BONGO
VỎ RUỘT CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ RUỘT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
VỎ VI SAI CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
VÒI NƯỚC XỊT KÍNH CÓ ỐNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÒI SEN BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VÒI SEN BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
VÒI XỊT NƯỚC KÍNH, PHẢI (TRÊN CẦN) FRONTIER-K250
VÒI XỊT NƯỚC KÍNH, TRÁI (TRÊN CẦN) FRONTIER-K250
VÒNG DÂY ĐIỆN CÔNG TẮC KÈN FRONTIER-K250/KIA-BONGO III 1,4T
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-140/K165/K3000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 (42 RĂNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 (39 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 5 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250
XÔNG DẦU MÁY FRONTIER-K250
XU PÁP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XU PÁP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XƯƠNG TRƯỚC ỐP HÔNG CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
XƯƠNG TRƯỚC ỐP HÔNG CỬA, TRÁI FRONTIER-K250
XY LANH CÁI LY HỢP FRONTIER-K200/K250
XY LANH CÁI LY HỢP (5/8) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XY LANH CON LY HỢP FRONTIER-K250
XY LANH CON LY HỢP (3/4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-K200
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI (3/4) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-K200
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI (3/4) (KHÔNG CÓ ỐC XẢ GIÓ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI, PHẢI (13/16) FRONTIER-140/K165/K3000
XY LANH THẮNG CÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
XY LANH THẮNG CÁI FRONTIER-K200
XY LANH THẮNG CÁI (KHÔNG CÓ ỐNG NỐI) FRONTIER-140/K165/K3000

 

Trả lời

Add a comment