Menu

Danh mục phụ tùng xe tải Hyundai HD65, HD72, Mighty 2

Danh mục phụ tùng xe tải Hyundai HD65, HD72, Mighty 2

ẮC PÍT TÔNG
ĂNG TEN
BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN)
BA ĐỜ XÔNG NGANG (CÓ RÔ TUYN)
BA ĐỜ XÔNG NGANG (CÓ RÔ TUYN)
BA ĐỜ XÔNG NGANG (CÓ RÔ TUYN)
BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (30212JA – HMJC)
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (MODEL 2014)
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (30212J)
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (30213JA)
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (53522-11100)
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (30210J)
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (3780F1)
BẠC ĐẠN BI TÊ
BẠC ĐẠN BI TÊ
BẠC ĐẠN BI TÊ – VALEO
BẠC ĐẠN CHỮ THẬP LÁP DỌC
BẠC ĐẠN CÙI THƠM NGOÀI
BẠC ĐẠN CÙI THƠM NGOÀI
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ
BẠC ĐẠN ĐẦU CÙI THƠM
BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ 1
BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ 3
BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ 4
BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ LÙI
BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN
BẠC ĐẠN ĐŨA LỒNG CƠ
BẠC ĐẠN ĐŨA LỒNG CƠ
BẠC ĐẠN ĐŨA LỒNG CƠ
BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI (30207J)
BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, TRƯỚC
BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, TRƯỚC
BẠC ĐẠN TREO LÁP DỌC (CÓ CAO SU)
BẠC ĐẠN TREO LÁP DỌC (CÓ CAO SU)
BẠC ĐẠN VI SAI CẦU SAU
BẠC ĐẠN VI SAI CẦU SAU
BẠC MÁY ( 4 PÍT TÔNG)
BẠC THAU TAY DÊN
BÀN ĐẠP GA (CÓ BÁT SẮT, KHÔNG CẢM BIẾN)
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN (MODEL 2004) (GANG)
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN (MODEL 2004) (NHỰA)
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN (MODEL 2014)
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN (MODEL 2014) (GANG)
BẢN LỀ CỬA DƯỚI, PHẢI
BẢN LỀ CỬA DƯỚI, TRÁI
BẢN LỀ CỬA TRÊN, PHẢI
BẢN LỀ CỬA TRÊN, TRÁI
BÁNH ĐÀ
BÁNH ĐÀ
BÁNH RĂNG CÔNG TƠ MÉT
BÁNH RĂNG CÔNG TƠ MÉT
BÁNH RĂNG CỐT CAM
BÁNH RĂNG CỐT MÁY
BÁNH RĂNG HÀNH TINH
BÁNH RĂNG HỘ TINH
BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN
BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN
BÁNH RĂNG SỐ 3 THƯỚC TẦNG TRÊN
BÁNH RĂNG SỐ 4 THƯỚC TẦNG TRÊN
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 21 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 39 RĂNG)
BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN
BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN
BÁNH RĂNG SỐ LÙI TRÊN TRỤC SỐ LÙI
BÁNH RĂNG SỐ LÙI TRÊN TRỤC SỐ LÙI
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN CỐT CAM
BÁT AUDIO
BÁT BÌNH DẦU TRỢ LỰC
BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI
BÁT CẢN TRƯỚC, TRÁI
BÁT ĐÈN PHA COS, PHẢI
BÁT ĐÈN PHA COS, TRÁI
BÁT ĐỠ LÁP ĐI SỐ TRÊN CHASSI
BÁT NHÍP SAU, TRƯỚC, PHẢI (SAU, TRÁI)
BÁT NHÍP SAU, TRƯỚC, TRÁI (SAU, PHẢI)
BÁT NHÍP TRƯỚC, PHẢI
BÁT NHÍP TRƯỚC, TRÁI
BÁT SU GIẢM CHẤN ÔNG BÔ E
BẠT TRÙM THÙNG XE
BẠT TRÙM THÙNG XE
BẦU BÔ E GIÓ
BẦU GIẢM ÂM
BẦU SẸC VÔ LY HỢP (CÓ XY LANH)
BẦU SẸC VÔ LY HỢP (KHÔNG XY LANH)
BẦU SẸC VÔ THẮNG (KHÔNG XY LANH)
BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ
BÌNH CHỨA HƠI THẮNG
BÌNH DẦU THẮNG
BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI (NHỰA)
BÌNH NƯỚC PHỤ
BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH (CÓ MÔ TƠ)
BỘ ẮC PHI DÊ
BỘ ẮC PHI DÊ
BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ
BỘ CÔNG TẮC QUẠT GIÓ
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (6 X 37)
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (7 X 38)
BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT GIÓ CABIN
BỘ ĐỒ NGHỀ
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
BỘ GHẾ NGỒI TÀI XẾ
BỘ GƯƠNG CẦU
BỘ NHÍP TRƯỚC BÊN PHẢI
BỘ NHÍP TRƯỚC BÊN TRÁI
BỘ NHÍP TRƯỚC BÊN TRÁI
BỘ QUẠT LẠNH CABIN
BỘ SIU BÓT TAY LÁI
BỐ THẮNG BÁNH TRƯỚC, SAU (10 LỖ) (HI-Q)
BỐ THẮNG BÁNH TRƯỚC, SAU (12 LỖ) (HARDRON)
BỌC GIÓ KÉT DÀN NÓNG (2015)
BỌC GIÓ KÉT NƯỚC (TÂM LỖ GIỮA)
BƠM CHÂN KHÔNG TRỢ LỰC THẮNG
BƠM NHỚT MÁY
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ
BƠM TAY (BƠM TIẾP VẬN)
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI (DÙNG BÁNH RĂNG)
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI (DÙNG BÁNH RĂNG)
BÓNG ĐÈN COS (12V 5W-BÓNG NHỎ)
BÓNG ĐÈN LÁI
BÓNG ĐÈN PHA COS, NGOÀI (24V 70W)
BÓNG ĐÈN XI NHAN, SAU (TRẮNG, 24V 21W)
BÓT TAY LÁI
BUGI XÔNG MÁY
CA LĂNG (CÓ LOGO HYUNDAI)(MODEL 2014)
CA LĂNG (KHÔNG CÓ LOGO HYUNDAI)(MODEL MỚI)
CẠC TE NHỚT
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT MÁY
CẢM BIẾN BÁO MỨC NƯỚC
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ MÁY LẠNH
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ
CẦN DẪN ĐỘNG CƠ CẤU ĐI SỐ
CẦN GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI
CẦN GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI
CẦN SỐ
CẦN THẮNG TAY
CẢN TRƯỚC
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH TRƯỚC, SAU (12 LỖ) (HARDRON)
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH TRƯỚC, SAU (KÍCH THƯỚC TAM BUA : 320 X 85)
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH TRƯỚC, SAU (KÍCH THƯỚC TAM BUA : 320 X 85) (4 CÁI)
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI)
CÀNG BỐ THẮNG TAY (2 CÁI)
CÀNG BỐ THẮNG TAY (2 CÁI)
CÀNG CHỮ C HỆ THỐNG LÁI
CÀNG CHỮ C HỆ THỐNG LÁI
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI
CÀNG CUA SỐ 2 & 3
CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ
CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ
CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC (KHÔNG SỬ DỤNG LY TÂM, 9 CÁNH)
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC (SỬ DỤNG LY TÂM, 8 CÁNH, 4 LỖ BẮT LY TÂM)
CÁNH QUẠT Ổ QUẠT GIÓ CABIN
CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI
CAO SU ẮC NHÍP ĐƠN
CAO SU ẮC NHÍP TRƯỚC
CAO SU CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI
CAO SU CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, PHẢI
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, TRÁI
CAO SU CHỤP BỤI ĐẦU BÁT ĐỠ LÁP ĐI SỐ
CAO SU ĐỆM GIÀN CHUYỀN GẠT NƯỚC
CAO SU ĐỆM MÓC KHÓA CA BIN
CAO SU GỐI NHÍP PHỤ SAU
CAO SU GỐI NHÍP SAU
CAO SU GỐI NHÍP TRƯỚC
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC, TRÊN
CAO SU TRỤ CHÂN CABIN
CÂY CHỐNG CABIN
CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ TRÊN, PHẢI
CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ TRÊN, TRÁI
CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, PHẢI
CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, TRÁI
CHÂN ĐỠ CABIN
CHE NẮNG, PHẢI
CHE NẮNG, TRÁI
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI
CHỔI GẠT MƯA 20 INCH ( 500 mm)
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI
CHỐT ẮC NHÍP TRƯỚC, PHẢI
CHỐT ẮC NHÍP TRƯỚC, TRÁI
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, PHẢI
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, TRÁI
CHỐT ĐỊNH VỊ ĐỒNG TỐC 2 & 3 (T/M–M035S5)
CHỤP BẢO VỆ BÁT LẬT GHẾ TÀI
CHỤP BỤI CẦN SỐ (BẰNG CAO SU)
CHỤP CẦN GẠT NƯỚC
CHỤP CÔNG TẮC GIẢ LỚN
CHỤP CÔNG TẮC GIẢ NHỎ
CHỤP GIÀN CHUYỀN GẠT NƯỚC
CỔ GÓP HÚT
CỔ GÓP HÚT
CỔ GÓP HÚT
CỔ GÓP XẢ
CO NỐI VÒI NƯỚC XỊT KÍNH
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI
CON CÒ CAM
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI
CÔNG TẮC BÁO BÀN ĐẠP LY HỢP
CÔNG TẮC BÁO CỬA MỞ
CÔNG TẮC BÁO ĐÈN THẮNG
CÔNG TẮC CHỐNG GÀI NHIỀU SỐ CÙNG LÚC
CÔNG TẮC ĐÈN CẢN TRƯỚC
CÔNG TẮC ĐÈN ĐỘNG CƠ
CÔNG TẮC ĐÈN LÙI
CÔNG TẮC ĐÈN ƯU TIÊN
CÔNG TẮC ĐIỀU HÒA
CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH
CÔNG TẮC GẠT NƯỚC KÍNH
CÔNG TẮC PHA COS
CÔNG TẮC STOP (MODEL MỚI)
CỐT CAM
CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU
CỐT TẮC KÊ SAU TRÁI, PHẢI (2015)
CỐT TẮC KÊ SAU, PHẢI
CỐT TẮC KÊ SAU, TRÁI
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC TRÁI, PHẢI (2015)
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI
CỬA GIÓ SƯỞI NGẮN TÁP LÔ, PHẢI
CỬA GIÓ SƯỞI NGẮN TÁP LÔ, TRÁI
CỬA GIÓ TRÊN KHUNG TÁP LÔ
CUA ROONG CÔNG TẮC + ĐẾ MỒI THUỐC
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, PHẢI
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, PHẢI (ĐỜI 2014)
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, TRÁI
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, TRÁI (ĐỜI 2014)
CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (CÓ Ổ GIÓ Ở HAI BÊN)
CỤC CHỈNH GA
CỤC MỒI THUỐC
CỤC NẮM CẦN SỐ
CỤM MỒI THUỐC
ĐẦU BẮT LÁP DỌC
ĐẦU CƠ HỘP SỐ
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI
ĐẦU TRÂU HỘP SỐ
ĐẦU TRÂU HỘP SỐ
DÂY CHỈNH GA TAY
DÂY CHỈNH QUẠT GIÓ LẠNH
DÂY CU ROA BƠM NƯỚC & ĐINAMÔ
DÂY CU ROA LỐC LẠNH
DÂY ĐAI AN TOÀN GHẾ TÀI
DÂY ĐIỆN CABIN
DÂY ĐIỆN CAO ÁP
DÂY ĐIỆN CHASSIS
DÂY ĐIỆN CHASSIS
DÂY ĐIỆN CỬA, TRÁI
DÂY ĐIỆN ĐÁY SÀN, PHẢI
DÂY ĐIỆN ĐÁY SÀN, TRÁI
DÂY ĐIỆN ĐÈN CẢN
DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, PHẢI
DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, TRÁI
DÂY ĐIỆN LA PHÔNG
DÂY GA
DÂY LỪA SỐ
DÂY LỪA SỐ
DÂY SẠC BÌNH ĐIỆN
DÂY SỐ
DÂY TẮT MÁY
DÂY THẮNG TAY
DÂY THẮNG TAY
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI
ĐỀ MÁY
ĐẾ Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI
ĐẾ Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI
ĐẾ TAY TÁP PI CỬA MẶT SAU, PHẢI
ĐẾ TAY TÁP PI CỬA MẶT SAU, TRÁI
ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI, PHẢI
ĐÈN LÁI SAU, PHẢI
ĐÈN LÁI SAU, TRÁI
ĐÈN PHA COS, PHẢI
ĐÈN PHA COS, TRÁI
ĐÈN SOI BIỂN SỐ
ĐÈN TRẦN LA PHÔNG
ĐÈN XI NHAN HÔNG CỬA TRƯỚC, PHẢI
ĐÈN XI NHAN HÔNG CỬA TRƯỚC, TRÁI
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, PHẢI
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI
DÍ TRƯỚC
DÍ TRƯỚC
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) – VALEO
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) – VALEO
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (275D-14R)
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (300D-14R)
ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN)
ĐỒNG HỒ BÁO DẦU
ĐỒNG HỒ BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT
ĐỒNG HỒ BÁO TỐC ĐỘ
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (LOẠI CŨ) (RACK CẮM ĐIỆN TỬ)
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (MODEL MỚI) (RACK CẮM GHIM)
ĐỒNG HỒ TUA MÁY
ĐŨA XU PÁP
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, PHẢI
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, TRÁI
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI
DỪNG THẮNG TAY
DỪNG THẮNG TAY (DỪNG + CÀNG BỐ THẮNG TAY)
DỪNG THẮNG TAY (DỪNG + CÀNG BỐ THẮNG TAY)
ĐUÔI CÁ CẦU SAU
ĐUÔI CÁ CẦU SAU
ĐUÔI CÁ CẦU SAU (WHITOUT P.T.O)
ĐUÔI CÁ HỘP SỐ
GHẾT CỬA TRƯỚC
GÒ MÁ, PHẢI
GÒ MÁ, PHẢI (ĐỜI 2014)
GÒ MÁ, TRÁI
GÒ MÁ, TRÁI (ĐỜI 2014)
GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ ĐẾ)
GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ ĐẾ)
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ GỌNG)
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG)
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI, PHẢI (KHÔNG GỌNG)
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG CABIN (CÓ ĐÈN LA PHÔNG)
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
HỘC ĐỰNG DƯỚI TÁP LÔ
HỘP CẦU CHÌ TỔNG
HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN THÂN XE
HỘP NHỰA CẦU CHÌ TỔNG
KÈN ĐIỆN 24V (ÂM CAO)
KẸP ỐNG DẦU LY HỢP
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN)
KÉT GIÀN LẠNH
KÉT GIÀN NÓNG
KÉT GIÀN NÓNG (2014)
KÉT GIÀN NÓNG (CÓ MÔ TƠ, CÁNH QUẠT, BỌC GIÓ, BÁT)
KÉT GIÀN NÓNG (CÓ MÔ TƠ, CÁNH QUẠT, BỌC GIÓ, BÁT) – (OAK)
KÉT GIÓ TURBO (D4DB)
KÉT GIÓ TURBO (ĐỜI 2014)
KÉT NƯỚC
KÉT SƯỞI
KHÓA TRƯỢT ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
KHỚP NỐI TRỤC TAY LÁI VỚI BÓT TAY LÁI
KHUNG SẮT BẮT CẢN, PHẢI
KHUNG SẮT BẮT CẢN, TRÁI
KHUNG TÁP LÔ
KHUNG TÁP LÔ (VỎ) (CHỈ CÓ VỎ, KHÔNG CÓ ỐNG GIÓ, KHÔNG CÓ KHUNG SẮT)
KHUNG TÁP LÔ (VỎ) (CHỈ CÓ VỎ, KHÔNG CÓ ỐNG GIÓ, KHÔNG CÓ KHUNG SẮT)
KIM PHUN DẦU
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC HYUNDAI HD65/HD72
KÍNH CỬA TRƯỚC, TRÁI
KÍNH CỬA, PHẢI
KÍNH CỬA, PHẢI (NHẬP KHẨU)
KÍNH CỬA, TRÁI
KÍNH LƯNG
LÁ SỐ 1 NHÍP TRƯỚC BÊN TRÁI, PHẢI
LÁ SỐ 2 NHÍP TRƯỚC BÊN TRÁI, PHẢI
LÁP DỌC SAU
LÁP DỌC SAU
LÁP DỌC TRƯỚC
LÁP DỌC TRƯỚC
LÁP NGANG CẦU SAU
LÁP NGANG CẦU SAU
LÁP NGANG CẦU SAU 2015
LOA CASSETTE
LỌC DẦU THÔ (LỌC TÁCH NƯỚC)
LỌC DẦU TINH
LỌC GA
LỐC LẠNH
LỐC LẠNH (TM15-24V, R-404A)
LỌC NHỚT
LOGO HYUNDAI (CHỮ H)
LÕI LỌC GIÓ
LÔNG ĐỀN CỐT TẮC KÊ, TRƯỚC SAU
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, TRÁI
LÔNG NHEO CỬA TRONG, PHẢI
LÔNG NHEO CỬA TRONG, TRÁI
LY TÂM CÁNH QUẠT
MÂM BÁNH XE TRƯỚC, SAU (2015, 6 LỖ)
MÂM BÁNH XE TRƯỚC, SAU (5 LỖ, MÀU ĐEN – MODEL MỚI)
MÂM BÁNH XE TRƯỚC, SAU (6 LỖ, MÀU ĐEN)
MÂM ÉP LY HỢP – VALEO
MÂM ÉP LY HỢP – VALEO
MÂM ÉP LY HỢP (D=275MM)
MÂM ÉP LY HỢP (D=300MM)
MẶT KÍNH ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
MÁY AUDIO (CD/MP3/USB)
MIỂNG CỐT MÁY (COS 1)
MIỂNG CỐT MÁY (STD)
MIỂNG TAY DÊN (STD)
MÔ DƯA BÁNH TRƯỚC (2015, 6 LỖ)
MÔ TƠ BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH
MÔ TƠ ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG GIÓ TRONG QUẠT LẠNH CABIN
MÔ TƠ GẠT NƯỚC
MÔ TƠ KÉT DÀN NÓNG (2015)
MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI
MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI
MÔ TƠ QUẠT GIÀN NÓNG
MÔ TƠ QUẠT GIÓ CABIN
MOAY Ơ BÁNH SAU
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC
MOAY Ơ SAU
MOAY Ơ TRƯỚC
MÓC KHÓA GHẾ LƠ
NẮP BÌNH DẦU THẮNG TRÊN TÁP LÔ
NẮP BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH
NẮP CHỤP ĐẦU ĐÓT
NẮP CHỤP ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI
NẮP CHỤP ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI
NẮP ĐẬY BÌNH ẮC QUY
NẮP ĐẬY GIÀN CÒ
NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ
NẮP ĐẬY TRƯỚC BÌNH ẮC QUY
NẮP DƯỚI BẦU BÔ E GIÓ (NHỰA)
NẮP HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ
NẮP KÉT NƯỚC
NẮP NHẬN KÈN
NẮP NHẬN KÈN (LOGO MẠ CROM)
NẮP NHỚT GIÀN CÒ
NẮP QUY LÁT
NẮP THÙNG DẦU (CÓ CHÌA KHÓA)
NẸP DƯỚI CỬA, TRÁI
NẸP TÁP PI SÀN, PHẢI
NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI
NÚT NHẬN GIỮ THANH CHUYỀN KHÓA CỬA
NÚT NHẬN LA PHÔNG MÀU ĐEN
NÚT NHẬN LA PHÔNG MÀU NÂU
NÚT NHẬN SÀN CABIN
NÚT NHẬN TÁP PI LƯNG SAU
NÚT NHẬN TAY NẮM
Ổ CHÌA KHÓA ĐỀ
Ổ KHÓA CỬA, PHẢI (Ổ KHÓA TRÒN)
Ổ KHÓA CỬA, TRÁI (Ổ KHÓA TRÒN)
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI
Ổ KHÓA NGẬM DÂY AN TOÀN, PHẢI, GHẾ PHỤ
Ổ QUẠT GIÓ CABIN
Ổ QUẠT SƯỞI CABIN
Ổ QUAY LỐP DỰ PHÒNG
Ổ SƯỞI TÁP LÔ, PHẢI
ỐNG BÌNH HƠI THẮNG
ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN GIỮA, CỔ MỀM)
ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC, LOẠI CÓ PHANH CÚP BÔ)
ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC, LOẠI KHÔNG CÓ PHANH CÚP BÔ)
ỐNG DẪN HƯỚNG XU PÁP NẠP
ỐNG DẪN VÀO KÉT SƯỞI, TRÁI
ỐNG DẦU HỒI
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC
ỐNG DẦU TRỢ LỰC ĐẾN BÓT
ỐNG DẦU TRỢ LƯC TỪ BÓT LÁI (ỐNG VỀ)
ÔNG DẦU TỪ BÌNH ĐẾN XY LANH LY HỢP TRÊN
ÔNG DẦU TỪ BÌNH ĐẾN XY LANH THẮNG TRÊN
ỐNG GA LẠNH (NHÔM)
ỐNG GA LẠNH (SU)
ỐNG GA VÀO LỐC LẠNH
ỐNG GIÓ RA KÉT GIẢI NHIỆT TURBO (CAO SU)
ỐNG GIÓ RA KÉT GIÓ TURBO (1 ĐOẠN SẮT 2 ĐOẠN SU)
ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ, TRÁI
ỐNG GIÓ TỪ TURBO TỚI CỔ GÓP XẢ
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E, DƯỚI
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E, TRÊN
ỐNG LÓT BÁNH RĂNG CÔNG TƠ MÉT
ỐNG LÓT TRỤC LÁI
ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (CÓ ĐẦU BẤM)
ỐNG NHỚT BƠM TRỢ LỰC (BẰNG CAO SU)
ỐNG NHỰA TRỤC TAY LÁI DƯỚI
ỐNG NỐI GIÓ TRONG KHUNG TÁP LÔ
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN
ỐNG SẮT BẮT CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT
ỐNG SU L NỐI ỐNG BẦU BÔ E
ỐNG THÔNG HƠI NẮP XU PÁP
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, PHẢI (NHỰA)
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, TRÁI (NHỰA)
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (ĐỜI 2014)
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (ĐỜI 2014)
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI (SẮT)
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI (SẮT)
ỐP CẢN HÔNG (BỘ 6 CHI TIẾT/ XE, Composite – xe thùng đông lạnh)
ỐP CHỤP ĐUÔI GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU
ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU SAU, PHẢI
ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI
ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI
ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI
ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI
ỐP DƯỚI TÁP LÔ, PHẢI
ỐP HÔNG SAU KHUNG CỬA, PHẢI
ỐP LÒNG DÈ TRƯỚC, PHẢI
ỐP LÒNG DÈ TRƯỚC, TRÁI
ỐP LƯNG CABIN, DƯỚI, PHẢI
ỐP LƯNG CABIN, DƯỚI, TRÁI
ỐP LƯNG CABIN, TRÊN, PHẢI
ỐP LƯNG CABIN, TRÊN, TRÁI
ỐP NHỰA CẦN SỐ
ỐP NHỰA CẦN THẮNG TAY
ỐP NHỰA TÁP PI CỬA DƯỚI, PHẢI
ỐP NHỰA TÁP PI CỬA DƯỚI, TRÁI
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI DƯỚI
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI TRÊN, TRÁI
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI, TRÁI
ỐP TAY NẮM TÁP PI CỬA TRONG, PHẢI
ỐP TRONG KHUNG CỬA, SAU, TRÁI
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRÊN, PHẢI
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRÊN, TRÁI
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, PHẢI
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, TRÁI
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI
PHAO DẦU
PHAO HÚT NHỚT
PHE GÀI ẮC PÍT TÔNG
PHE LỚN GÀI BÁNH RĂNG HỘP SỐ (4 & 5)
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI (2015)
PHỐT BÁNH SAU TRONG
PHỐT BÁNH SAU TRONG
PHỐT BÁNH TRƯỚC
PHỐT BÁNH TRƯỚC
PHỐT CỐT MÁY SAU, NGOÀI
PHỐT CỐT MÁY SAU, TRONG
PHỐT CỐT MÁY TRƯỚC
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU SAU
PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ
PHỐT GÍT XU PÁP
PHỐT RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG DỌC
PHUỘC NHÚN SAU
PHUỘC NHÚN TRƯỚC
PÍT TÔNG
PULY BƠM NƯỚC
PULY CỐT MÁY
PULY TĂNG ĐƯA DÂY CU ROA LỐC LẠNH
RỜ LE 5 CHÂN
RỜ LE CÚP BÔ
RỜ LE ĐỀ TRONG ĐỀ MÁY
RỜ LE ĐÈN ƯU TIÊN
RỜ LE ĐÈN XI NHAN
RỜ LE HỘP – ABS
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, PHẢI
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, TRÁI
ROONG CAO SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, PHẢI
ROONG CAO SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, TRÁI
ROONG CHẠY KÍNH CỬA SAU DƯỚI, PHẢI
ROONG CHẠY KÍNH CỬA SAU DƯỚI, TRÁI
ROONG CHẠY KÍNH CỬA TRÊN, PHẢI
ROONG CHẠY KÍNH CỬA TRÊN, TRÁI
ROONG CHẠY KÍNH CỬA TRƯỚC DƯỚI
ROONG CHẠY KÍNH CỬA TRƯỚC DƯỚI, PHẢI
ROONG CHẠY KÍNH CỬA TRƯỚC DƯỚI, TRÁI
ROONG KHUNG CỬA DƯỚI, PHẢI
ROONG KHUNG CỬA DƯỚI, TRÁI
ROONG KHUNG CỬA, PHẢI
ROONG KHUNG CỬA, TRÁI
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ
ROONG KÍNH LƯNG
ROONG MÁY
ROONG NẮP GIÀN CÒ
ROONG NẮP QUY LÁT
ROONG NGOÀI CỬA TRƯỚC, TRÁI, PHẢI
ROONG VIỀN CỬA TRÊN, TRÁI
RUỘT ĐỒNG TỐC 1 & SỐ LÙI
RUỘT ĐỒNG TỐC 2 & 3
RUỘT ĐỒNG TỐC 4 & 5
RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 1
RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
SƠ MI (ỐNG XY LANH)
TAM BUA BÁNH SAU
TAM BUA BÁNH TRƯỚC
TAM BUA BÁNH TRƯỚC
TAM BUA BÁNH TRƯỚC, SAU
TAM BUA THẮNG TAY
TAM BUA THẮNG TAY
TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ, PHẢI
TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ, TRÁI
TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ, TRÊN
TẤM CUA ROONG CÔNG TẮC
TAM GIÁC CỬA, PHẢI
TAM GIÁC CỬA, TRÁI
TẤM LAM MẶT ĐẦU (NẸP SẮT CABÔ)
TẤM ỐP CẦU CHÌ TÁP LÔ
TẤM ỐP TRÊN TÁP LÔ, TRÁI
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ)
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ)
TẤM TÔN TRẦN CABIN
TÁN BẮT DƯỚI BẦU HƠI
TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, PHẢI
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, PHẢI
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, TRÁI
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, TRÁI
TÁN TẮC KÊ SAU TRONG, TRÁI, PHẢI
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC NGOÀI, TRÁI
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, NGOÀI PHẢI
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, NGOÀI PHẢI
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, NGOÀI TRÁI
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, SAU (2015)
TÁP PI CỬA, PHẢI (CÓ CÔNG TẮC BẤM KÍNH)
TÁP PI CỬA, TRÁI (CÓ CÔNG TẮC BẤM KÍNH)
TÁP PI LA PHÔNG
TÁP PI SÀN
TAY DÊN (THANH TRUYỀN)
TAY LẬT GHẾ TÀI
TAY LẬT NHỰA TRỤC LÁI
TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI
TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI
TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI
TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI
TAY NẮM LA PHÔNG
TAY NẮM TRONG
TAY VẶN ĐIỀU KHIỂN KÉT SƯỞI CABIN
TEM CHỮ
TEM CHỮ THACO-HD650
TEM CỬA
THANH GIẰNG CABIN
THANH NỐI KHÓA CABIN
THANH TRUYỀN GẠT NƯỚC
THÙNG DẦU
THÙNG ĐỰNG ĐỒ NGHỀ
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ
THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ
TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI
TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI (ĐỜI 2014)
TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI
TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI (ĐỜI 2014)
TRỤC SANG SỐ
TRỤC TAY LÁI (MODEL 2004)
TURBO ĐỘNG CƠ (BƠM TĂNG ÁP)
VAN CÚP BÔ (PHANH KHÍ XẢ)
VAN ĐIỆN TỪ CÚP BÔ
VAN HẰNG NHIỆT
VAN TIẾT LƯU ĐIỀU HÒA
VÀNH CHỤP BỤI CẦN SỐ
VÈ CHẮN BÙN SAU TRÁI, PHẢI (Composite – xe thùng đông lạnh)
VỎ BỘ QUẠT GIÓ, GIỮA
VỎ BỘ QUẠT GIÓ, PHẢI
VỎ BỘ QUẠT GIÓ, TRÁI
VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN)
VỎ CÁNH CỬA, PHẢI (CÓ CHỖ LẮP GƯƠNG CHIẾU HẬU)
VỎ CÁNH CỬA, TRÁI (CÓ CHỖ LẮP GƯƠNG CHIẾU HẬU)
VỎ CẦU SAU
VỎ CẦU SAU
VỎ CỤC MỒI THUỐC
VỎ GIÀN LẠNH, DƯỚI
VỎ GIÀN LẠNH, TRÊN
VỎ HÔNG CABIN, PHẢI
VỎ HÔNG CABIN, TRÁI
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN)
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN)
VỎ Ổ QUẠT SƯỞI CABIN
VỎ VI SAI CẦU SAU
VÒI NƯỚC XỊT KÍNH CÓ ỐNG, PHẢI
VÒI NƯỚC XỊT KÍNH CÓ ỐNG, TRÁI
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5 (39 RĂNG)
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ
XU PÁP HÚT
XU PÁP XẢ
XƯƠNG TRƯỚC HÔNG CỬA, PHẢI
XƯƠNG TRƯỚC HÔNG CỬA, TRÁI
XY LANH CÁI LY HỢP (AMPIDA)
XY LANH CON LY HỢP (TY DÀI)
XY LANH CON LY HỢP (TY NGẮN)
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, DƯỚI
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÊN
XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI (3 LỖ BẮT BU LÔNG)
XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI (3 LỔ BẮT BU LÔNG)
XY LANH THẮNG CÁI

 

Trả lời

Add a comment